Å jänta å ja’

Å jänta å ja’

Å jänta å ja’, å jänta å ja’
allt uppå landavägen, å ja’,
å jänta å ja’, å jänta å ja’
allt uppå landavägen.
Där mötte hon mej en morgon så klar,
å sola ho sken på himmelen så rar,
å vacker som ljusan dagen ho var,
mitt hjärta, vart tog du vägen?

Comments are closed.